Кино в Ревде

Афиша Кино на 24 ноября

Убийство в Восточном экспрессе

Убийство в Восточном экспрессе

драма, криминал, детектив
МестоВремя
20:00
Джиперс Криперс 3
МестоВремя
22:40
Лига справедливости
МестоВремя
14:10
12:25 | 16:25 | 21:40
Мифы

Мифы

комедия
МестоВремя
10:00 | 16:05
Коматозники
МестоВремя
09:50 | 18:40 | 22:35
Тайна Коко

Тайна Коко

мультфильм
МестоВремя
10:05 | 17:00
11:50 | 14:40 | 19:20
Снеговик
МестоВремя
11:45 | 13:55 | 17:50 | 22:05

Афиша Кино на 25 ноября

Убийство в Восточном экспрессе

Убийство в Восточном экспрессе

драма, криминал, детектив
МестоВремя
20:00 | 00:15
Джиперс Криперс 3
МестоВремя
22:40 | 00:35
Лига справедливости
МестоВремя
14:10 | 23:55
12:25 | 16:25 | 21:40
Мифы

Мифы

комедия
МестоВремя
10:00 | 16:05
Коматозники
МестоВремя
09:50 | 18:40 | 22:35
Тайна Коко

Тайна Коко

мультфильм
МестоВремя
10:05 | 17:00
11:50 | 14:40 | 19:20
Снеговик
МестоВремя
11:45 | 13:55 | 17:50 | 22:05

Афиша Кино на 26 ноября

Убийство в Восточном экспрессе

Убийство в Восточном экспрессе

драма, криминал, детектив
МестоВремя
20:00 | 00:15
Джиперс Криперс 3
МестоВремя
22:40 | 00:35
Лига справедливости
МестоВремя
14:10 | 23:55
12:25 | 16:25 | 21:40
Мифы

Мифы

комедия
МестоВремя
10:00 | 16:05
Коматозники
МестоВремя
09:50 | 18:40 | 22:35
Тайна Коко

Тайна Коко

мультфильм
МестоВремя
10:05 | 17:00
11:50 | 14:40 | 19:20
Снеговик
МестоВремя
11:45 | 13:55 | 17:50 | 22:05

Афиша Кино на 27 ноября

Убийство в Восточном экспрессе

Убийство в Восточном экспрессе

драма, криминал, детектив
МестоВремя
20:00
Джиперс Криперс 3
МестоВремя
22:40
Лига справедливости
МестоВремя
14:10
12:25 | 16:25 | 21:40
Мифы

Мифы

комедия
МестоВремя
10:00 | 16:05
Коматозники
МестоВремя
09:50 | 18:40 | 22:35
Тайна Коко

Тайна Коко

мультфильм
МестоВремя
10:05 | 17:00
11:50 | 14:40 | 19:20
Снеговик
МестоВремя
11:45 | 13:55 | 17:50 | 22:05

Афиша Кино на 28 ноября

Убийство в Восточном экспрессе

Убийство в Восточном экспрессе

драма, криминал, детектив
МестоВремя
20:00
Джиперс Криперс 3
МестоВремя
22:40
Лига справедливости
МестоВремя
14:10
12:25 | 16:25 | 21:40
Мифы

Мифы

комедия
МестоВремя
10:00 | 16:05
Коматозники
МестоВремя
09:50 | 18:40 | 22:35
Тайна Коко

Тайна Коко

мультфильм
МестоВремя
10:05 | 17:00
11:50 | 14:40 | 19:20
Снеговик
МестоВремя
11:45 | 13:55 | 17:50 | 22:05

Афиша Кино на 29 ноября

Убийство в Восточном экспрессе

Убийство в Восточном экспрессе

драма, криминал, детектив
МестоВремя
20:00
Джиперс Криперс 3
МестоВремя
22:40
Лига справедливости
МестоВремя
14:10
12:25 | 16:25 | 21:40
Мифы

Мифы

комедия
МестоВремя
10:00 | 16:05
Коматозники
МестоВремя
09:50 | 18:40 | 22:35
Тайна Коко

Тайна Коко

мультфильм
МестоВремя
10:05 | 17:00
11:50 | 14:40 | 19:20
Снеговик
МестоВремя
11:45 | 13:55 | 17:50 | 22:05